Tahliller Kan Analizleri

Kliniğimizde yapılan başlıca testler şunlardır;

Kan tahlilleri

 Dermatolojik analizler

 İdrar tahlilleri

 Dışkı tahlilleri

 Mikrobiyolojik analizler

 Östurus tespiti

 Kulak için video Otoskop

 Göz için oftalmoskop

Hemogram ve serum biyokimya cihazlarımızla onların sağlığını korumak için çabalıyoruz.