Göz Sağlığı

Koruyucu Hekimlik

Viral – Bakteriyel Aşılar

Kedi ve köpeklerde ölümcül hastalıklardan korunmaları için mutlaka zamanında viral ve bakteriyel aşılarının yapılması gerekmektedir.

Aşılar genelde yavru kedi veya köpekler dışında senelik yapılmalıdır.

6 – 8 haftalık yavru kedi ve köpeklerde ilk viral aşılar yapılmaktadır.

Endoparazitler

Hidatik kist tehlikesi her zaman iç parazit almayan kedi ve köpeklerden oluşabilmektedir.

Askaris parazit türleri: İç Antiparazit ilaçlarını almayan kedi ve köpeklerde hayati tehlikeler yaratacak şekilde problemler ortaya çıkabilir.

Ektoparazitler

Pire enfestasyonu

Keneler