Çanakkale Veteriner Cerrahi Ortopedi

Cerrahi Ortopedi

Evcil hayvanların sorunsuzca hayatlarına devam edebilmeleri için veya talihsiz olaylar sonucu ortaya çıkan her türlü travmatik ve atravmatik durumlarda genel cerrahi ve ortopedik cerrahi girişimler Uzman Ekiplerimizce yapılmaktadır.

Anestezi öncesi yapılacak olan tetkikler, Hematolojik ve biyokimyasal tetkikler, kardiyolojik muayene ve tetkikler hastanın genel durumu hastanın yaşı ve geçireceği operasyon ve operasyonun süresi dikkate alınarak hiçbir zaman ödün vermeden yaptığımız yaklaşımlardır. Kliniğimizde gaz anestezi cihazımız sayesinde evcil ve egzotik hayvanlar güven altında anesteziye alınmakta, çok uzun süreli operasyonlar bile hastalarımıza güven altında yapılabilmektedir.      Anestezi esnasında tüm vücut fonksiyonları solunum sayısı, kalp atım ve ritimleri, kan oksijen seviyesi, tansiyon ölçümleri kontrol altında tutulmaktadır. Bu sayede de cerraha güven içerisinde ameliyata devam etme şansı tanınmaktadır.

 

Kliniğimizde Yapılabilen Cerrahi Operasyonlar

 • Abdominal patch
 • Kısırlaştırma
 • Sindirim sistemi
 • Üriner sistem ameliyatları
 • Ortopedi ameliyatları
 • Göz kapağı anomalileriyle ilgili operasyonlar
 • Ağız ve dişle ilgili ameliyatlar
 • Meme tümörleri ve diğer tüm tümör operasyonları
 • Kuş ve Egzotik Hayvanlarla ilgili operasyonları
 • TPO Osteosentez
 • Juvenil Pubik Simfizyodaz
 • Total Kalça Protezleri
 • Kaput Femoris Rezeksiyonu
 • Sacro iliac Ayrılma
 • Patella Luksasyonu
 • Temporo Mandibular Eklem Eksizyonu
 • Maxilla Kırık ve Çıkık